Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023. 

Ustawa zawiera wiele szczegółów i kompleksowych zmian, które mają znaczący wpływ na proces planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. To bardzo duża zmiana, która wymusi na samorządach wprowadzenie tzw. planówCzytaj więcej…