Nieruchomości w Polsce w 2023 roku.

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości w PL:

  1. Stopy procentowe kredytów hipotecznych nadal wysokie, ale ustabilizowały się na poziomie 6,75 proc (WIBOR 6M)
  1. Program Bezpieczny Kredyt 2% odegrał istotną rolę w ożywieniu rynku nieruchomości poprzez zachęcanie do składania większej liczby wniosków kredytowych. Wprowadzenie programu przyczyniło się niestety również do wzrostu cen nieruchomości, ponieważ większa dostępność finansowania stymuluje popyt przy wciąż ograniczonej podaży. Wzrastająca popularność programu może wywołać skutki uboczne w postaci rosnących cen a tym samym ograniczy dostępność dla klasy średniej.  
/Zametr.pl /
  1. Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectw energetycznych dla budynków w kwietniu tego roku miało na celu zwiększenie świadomości nabywców oraz właścicieli nieruchomości w kwestii aspektów związanych z kosztami eksploatacji oraz emisyjnością. Nowe wymogi mają stworzyć większą przejrzystość w procesie zakupu i sprzedaży nieruchomości, skłaniając kupujących do bardziej zrównoważonego podejścia do wyboru swojego miejsca zamieszkania. Wraz ze świadectwem energetycznym, potencjalni nabywcy uzyskują dostęp do informacji o efektywności energetycznej nieruchomości, co pozwala na lepsze oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji oraz środowiskowego wpływu danej nieruchomości.

Niemniej jednak, pojawiają się także głosy krytyczne wobec nowego wymogu. Niektórzy widzą w nim kolejną formalność, która generuje dodatkowe koszty zarówno dla nabywców, jak i sprzedawców nieruchomości. Możliwe jest, że dla niektórych osób obowiązek posiadania świadectwa energetycznego może być postrzegany jako dodatkowy bariera w procesie transakcji na rynku nieruchomości.

  1. Gorączka cenowa w dużych miastach, która jest rezultatem kurczącej się dostępności lokali oraz wpływu Programu Kredyt 2%, wpłynęła na dynamiczny wzrost cen nieruchomości. W ciągu krótkiego okresu od grudnia 2022 do lipca 2023 roku, ceny nowych mieszkań zanotowały wzrost od kilku do kilkunastu procent. Przyspieszenie wzrostu cen można przypisać zarówno ograniczonej podaży mieszkań, szczególnie w dużych miastach, jak i skutkom wprowadzenia Programu Kredyt 2%, który spowodował zwiększone zainteresowanie rynkiem nieruchomości.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Like a Dream Properties Artur Miszczak z siedzibą przy Poprawna 138P, 03-984 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro.likeadream@gmail.com… czytaj więcej